Na objednanie

Nový produkt

Strenky canvas micarta pre Kizlyar Biker 1 vzor 2

55€

Strenky zo zelenej canvas micarty pokrývajúce celé telo Bikeru 1.

Montáž nových črienok spočíva iba vo vyskrutkovaní skrutiek a osadení nových črienok na nôž za použitia pôvodných skrutiek.